Makaleler

Yapay Sinir Ağları

Ayşegül NİĞDELİOĞLU

YAPAY ZEKANIN TEMELİ “YAPAY SİNİR AĞLARI”

Gelişen teknoloji ile birlikte, insanoğlu işlerini artık yenilikçi teknolojiler üzerinde yapmakta ve gelişmiş yöntemlerin bulunmasına katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı, 1980’li yıllarda bir makinenin insan gibi düşünebileceği fikri ortaya atılmıştır.1990’lı yıllarda bilgisayarın öğrenilmesi ile Yapay Sinir Ağları (YSA) teknolojisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Yapay sinir ağları, yapay zekâ kavramı altında oluşan bir alt başlık olup, bu konuya ilgi duyan bilim insanlarının odak noktası haline gelmiştir. Aslında bu gelişmeler insan beyninin işleyişini merak etmekten dolayı ortaya çıkmaya başlamıştır. Yapay sinir ağları, insan beyninin bilgiyi işleme şeklini anlamak için tasarlanmış biyolojik olarak ilham alan bilgisayar programlarıdır. Yapay sinir ağları verilerdeki ilişkileri tespit ederek bilgileri toplar ve programlama yoluyla değil, deneyim yoluyla eğitilip, öğretilmektedir. Yapay sinir ağının yapısını katmanlar, ağırlıklar, yapay sinir hücresi ve işlem elemanlarından oluşur.

BİYOMEDİKAL ÜRÜNLERDE 3D YAZICI KULLANIMI

Nazlı BOZ

BİYOMEDİKAL ÜRÜNLERDE 3D YAZICI KULLANIMI

3D yazıcılar, 21. yüzyılın en devrimci teknolojilerinden biridir. Mühendislerden doktorlara ve küçük işletme sahiplerine kadar, 3D yazıcılar sanal fikirleri fiziksel nesnelere dönüştürebilir ve böylece hayatları değiştirebilir. 3D biyobaskı ve sağlık hizmetleri yeniliği, her zamankinden daha fazla yazıcıyla şimdiye kadarki en geniş kitleye ulaşmaktadır. 3D yazıcılar sağlık alanında insanlara umut vaat ediyor. Bu teknoloji kullanılarak yürütülen araştırma, genellikle profesyonel alanlar, doku ve organ baskısı dahil olmak üzere ürün geliştirme araştırmasıdır. Bu yazıcıları kullanarak, bireysel cerrahi ve tıbbi ekipman üretiminin yanı sıra uzuv protezleri (yüzler, kollar, bacaklar ve yardımcı işitme cihazları gibi), ağız ve diş sağlığı alanında diş ve implant uygulamaları da en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Ayrıca cerrahi alet üretimi, yumuşak doku üretimi ve hücre baskısı, biyomedikal iskelet sistemi ve kadavra kullanımı, plastik cerrahi ayaklar gibi ürünlerin üretiminde de 3D baskı uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır.

SCRATCH PROGRAMININ ÇOCUKLARDAKİ KODLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Ceyda ÖZEN

SCRATCH PROGRAMININ ÇOCUKLARDAKİ KODLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Algoritmik düşünme çözüm odaklı ve adım adım yapacağımız işlemleri çözüme kavuşturma yollar, çözüm odaklı düşünme becerileridir. Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin algoritmik düşünme becerileri üzerine Scratch programının etkisini belirlemek, kodlama mantığını anlamaları açısından faydasını belirlemektir.Bu etkiyi belirlemek için Scratch programı hakkında yapılan diğer araştırmalar incelenip incelenen bu sonuçlardan çıkan bulgulara  göre Scratch programının küçük yaşlardaki çocuklar üzerinde kodlama becerilerini geliştirdiği, üreten bireyler olmalarına destek sağladığına ulaşılmıştır.Küçük yaş gruplarında Scratch programı ile kodlama öğrenen çocuklar problemler ile karşılaştıklarında çözüme giden yolları düşünmeye başlamakta ve yapacağı adımları algoritmik olarak sıraya koymaktadır.

© Teknomer.Tüm Hakları Saklıdır.