Pazartesi , Ağustos 10 2020

Ülkemizin Digitalleşme Notu : 3.06

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2020’de 3,06’ya yükseldi.

Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibariyle geçen seneye kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede “ortalama” kategorisinde yer aldı.

Raporda detaylarını bulabileceğiniz ve sunumlarınızda – çalışmalarınızda çok işinize yarayabilecek başlıklar arasında şunlar var:

•             Lisanssız yazılım kullanım oranı (yüklenen yazılımların %)

•             Şirket kurmak için gereken gün sayısı

•             Şirket kurmak için gereken prosedür sayısı

•             Ar-Ge harcaması (% GSYH)

•             Patent İşbirliği Anlaşması kapsamındaki patent başvurusu (bir milyon kişi başına)

•             Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında patent başvuruları (bir milyon kişi başına)

•             Mobil ağ kapsamı, (nüfusun %)

•             Uluslararası internet bant genişliği, (kb/s)

•             Güvenli internet sunucuları (bir milyon nüfus başına)

•             Telekomünikasyon hizmetlerindeki yıllık yatırımın gelir içindeki payı (% telekomünikasyon geliri)

•             Ortalama mobil hücresel tarifeler (SGP $/dakika)

•             Sabit genişbant internet tarifeleri (SGP $/aylık)

•             Cep telefonu aboneliği (her 100 kişide)

•             Bireysel internet kullanımı (%)

•             Hanelerde bilgisayar sahipliği (%)

•             Hanelerde internet erişimi (%)

•             Mobil ağlardan elde edilen gelirler (% telekomünikasyon hizmetleri)

•             Okuryazarlık oranı (%) 47

•             STEM alanında yükseköğrenim mezunları (20-29 yaş arası, 1000 kişide)

•             Çevrimiçi Kamu Hizmetleri Endeksi (0-1 arası)

•             Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam edilen işgücü oranı (%)

•             Tasarım ürünleri ihracatı (% toplam ticaret)

•             BİT hizmetleri ihracatı (% toplam hizmet ticareti)

•             Dijital olarak teslim edilebilir hizmet ihracatı (% toplam hizmet ticareti)

•             e-katılım Endeksi (0-1 arası)http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-dde-2020.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir